Zakázková výroba

Labio a.s. disponuje týmem velmi šikovných konstruktérů, programátorů, mechaniků, soustružníků, atd., kteří jsou schopni najít pro zákazníka optimální řešení.

Pro typizované výrobky z oblasti plynové a kapalinové chromatografie, cirkulačních lázní, termostatů a sušáren byly v Labio a.s.  vyvinuty základní stavebnicové mechanické a elektronické moduly (bloky) umožňující operativní návrh a zhotovení zařízení podle požadavků a potřeb náročného zákazníka v nejrůznějších oborech. Ceny jsou i v oblasti unikátních zařízení konkurence-schopné a nejsou daleky cenám seriové výroby.

Umíme řídit teplotu vzduchu i kapalin, vlhkost, intenzitu osvětlení, rychlost proudění, čerpat kapaliny i při extrémních tlacích (1000 bar).

Pro ilustraci a inspiraci následují příklady realizovaných unikátních zařízení:

  • Oblast klimatizovaných komor a řízení teploty. Emission Test Chambers

a)    Testovací komora pro betonové vzorky – řízena teplota i pod teplotu okolí, vlhkost, programovatelné teplotní cykly, objem 8 m3. Vyrobeny dvě podobné komory v ČR.
b)    Komora pro měření úniku formaldehydu z dřevotřískových výrobků – řízen průtok vzduchu, odvlhčování – vlhčení, řízena teplota (chlazení), rychlost proudění vzduchu, odběrový cyklus. Objem 1 m3. Vyrobeny 3 komory pro ČR, 1 x Maďarsko.
c)    Komory s chlazením a osvětlením pro sestavy kapalinových chromatografů. Objemy do 1 m3
d)    Místnost s pěti kusy kultivačních van z polypropylenu a probubláváním roztoku ve vanách a automatickým dávkováním hnojiv podle měření iontově selektivními elektrodami. Výsuvná svítidla (zářivky, sodíkové výbojky) podle druhu pěstovaných rostlin. Řízena teplota v místnosti, 60 m3 – časový program.
e)    „Šokovací“ vzdušné termostaty  pro testování piva. Řízena teplota vzduchu i v lahvích. Pro 118 lahví; jedna komora pro 60°C a druhá pro 0°C. Dvě komory v ČR.
f)    Ekonomické vakuové sušárny z polypropylenových trubek (do 100°C) různých rozměrů (až do průměru cca 600mm a délky 3m)
g)    Poloprovozní ekonomické lyofilizátory s komorou z PP trubky, objem cca 130 litrů. Tři zařízení v ČR
h)    Manipulační křížový stolek k mikroskopu s chlazením preparátu Peltiérovým článkem, teplotním programem a ofukováním krycího sklíčka suchým dusíkem. Jedno zařízení v ČR
i)    Zákaznické varianty vodních lázní (i cirkulačních) vycházející ze seriových výrobků – extrémně velké nebo malé objemy.
j)    Gradientové stoly pro kultivaci za podmínek teplotního gradientu, resp. "zkříženého“ teplotního a světelného gradientu. (Teplá strana do +60°C, studená do –15°C, osvětlení zářivky, výbojky). Šest stolů v ČR, dva v Belgii, 1 ks v USA.
k)    Rukávové boxy – vyrobeno 5 kusů pro mobilní laboratoře hasičů

  • Oblast vysokotlakých zařízení blízká HPLC

a)    Dvojice lineárních dávkovačů o objemu 120 ml pro HPLC pro vytváření duálního gradientu. Tlak omezen na 1000 bar. 1 x v ČR.
b)    Superkritický extraktor ( CO2) na základě lineárního dávkovače (objem 400 ml) – tlak do 450 bar, termostat do 150°C, škrtící ventil, cold trap + vysokotlaké extrakční patrony. 2 kusy v ČR.
c)    Jímače frakcí i pro velké objemy – až do 100 nádob, objem do 20 litrů. 13 ks Izrael Jeden kus vyroben v nevýbušném provedení (Francie).
d)    Varianty hydraulických stojanů (ruční, elektrické, i pro nevýbušné prostředí) pro preparativní kolony pro středotlakou i vysokotlakou kapalinovou chromatografii. Několik kusů v ČR, 10 kusů Izrael, 5 Indie a Ukrajina

  • Oblast blízká plynové chromatografii – Pyrolyzéry pro GC

a)    Tužkové pyrolyzéry pro přímé vložení do injektoru (možnost vložení i do GC jiných výrobců než Labio a.s.
b)    S pyrolýzou v nádobce s následnou sorbcí s využitím SPME pro GC. 1 x pro Policii ČR